Isichitho soTwayi noma se Mbabazane

The breakup spell (Isichitho) of allergies which comes in forms of itching and pealing skin, ringworm and skin reaction that behaves like Eczema.

Isichitho sotwayi/ukuluma komzimba/ukusthanduka kwesikhuphe sengangathi uphashile/ukhwekhwe thizeni oluhambisana nemimbandama besekuyaluma sengathi uhaqazwe yimbabazane.

This kind of isichitho is very deadly, dangerous and fatal because sometime it hides when you go for a hospital check, the western specialist will diagnose nothing wrong in your body yet it is continuing to eat you up. Untreated it results in death after a long pain, itching, and all that irritation of itches. This mainly starts by attacking your private parts and surrounding areas of your body.

Lesichitho sibi kakhulu ngoba siqala ngokuhlasela invamisa izindawo ezisondelene nangasese kuya ngasezinkwapheni mhlampe nakhona ngasese uqobo. Kokunye umzimba uyavumbuka kwezinye izindawo zawo kulume kube sekuyavela amabala abomvu noma amnyama, kokunye kuvela amabala sengathi umuntu ushiswe nge ayina kodwa nalapho ukuluma akuyeki ukubakhona

Khokhovula

Khokhovula

This kind of isichitho attacks even places like on the soft sides of the neck, the elbows but the opposite side inside, the knees but at the back below the thighs at the back to the knees behind it itches so bad.

Any questions or needs? Please let me know, I (Khokhovula, traditional healer) am willing to help and or advise you.

Please contact me on +27 73 0373 093 or +27 72 6143 795. You can also send me an email: khokhovulakhokhovula@gmail.com.

4 thoughts on “Isichitho soTwayi noma se Mbabazane

  1. Sawbona angazike yin lena elana igceke ligcwele amazeze amancane amaning ngthe ngivuk namuhl ngavuk engihamba emzimben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *